top of page
Met onafhankelijk contractbeheer zorgen wij voor:
  • Borging van de gemaakte afspraken tijdens de looptijd van het contract

  • Proactieve benadering

  • Het behartigen van uw belangen

Contractbeheer

Als u een optimaal contract heeft afgesloten met de juiste voorwaarden, wilt u dit graag waarborgen voor de toekomst. Maar hoe? Uw organisatie blijft altijd in beweging en afdelingen, locaties, behoeften en medewerkers veranderen voortdurend.

 

Uit ervaring weten we dat het beheer van gemaakte afspraken en afgesloten contracten gedurende de looptijd veelal minder aandacht krijgt. Vaak heeft dat te maken met gebrek aan interne capaciteit, specifieke kennis en verschuivingen in bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

CoffeeScan kan beoordelen of u efficiënt gebruikmaakt van de aanwezige machines en of uw leverancier de gemaakte afspraken nakomt. Hierdoor blijft uw investering maximaal gewaarborgd en blijft u gegarandeerd van de best mogelijke condities.

bottom of page