top of page

Inkoopadvies

Door onze specifieke marktkennis zorgen wij ervoor dat we organisaties onafhankelijk ondersteunen. Samen komen we tot een optimale oplossing én besparen we op uw koffiecontract. Als het wenselijk is dan kunnen we fungeren als uw rechterhand tijdens het complete inkoopproces en u van dienst blijven tijdens de gehele contractperiode. Zo beschermt u uw investering en haalt u maximaal rendement uit uw flexibele contractvoorwaarden.

Wij geven adviezen om de koffievoorziening efficiënter en effectiever te laten verlopen. We passen onze diensten altijd aan op uw behoefte, waarbij u eindregisseur blijft.

Voordelen

 • Inzicht in contracten met huidige leverancier(s)

 • Begeleiding bij goed afronden contracten

 • Totale spend analyse

 • Overzicht van wensen en eisen

 • Inventarisatie op vestiging(en) en opstellen plan van aanpak

 • Schrijven van RFP (offerte-aanvraag) of Europese aanbesteding

 • Gesprekken met leveranciers en contractonderhandeling

 • Adviserende rol bij besluitvorming

 • Contractbewaking tijdens looptijd

Quickscan

Voordelen

 • Vrijblijvende analyse

 • Snel inzicht in contractstatus

 • Duidelijk wanneer actie nodig is

QuickScan

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn? Laat door ons dan een QuickScan uitvoeren. In een QuickScan maken we een analyse van de bestaande contracten, in relatie tot de huidige situatie. Wanneer wij concluderen dat er voor u voordelen te behalen zijn, bepalen we in samenspraak wanneer en op welke manier we dit voor u gaan realiseren. Een QuickScan is een laagdrempelige manier om snel te peilen hoe uw bedrijf ervoor staat.

Inventarisatie

Inventarisatie

Of het nu gaat om een kleine organisatie met 1 machine of een grote organisatie met meerdere locaties, een inventarisatie geeft een duidelijk beeld van het huidige gebruik van de machines. Daarnaast wordt er een compleet overzicht gemaakt van de wensen en eisen van diverse afdelingen/gebruikers. Een gedegen inventarisatie leidt tot een optimale uitvraag in de markt.

Omdat we naast marktspecifieke ervaring ook nog branchespecifieke ervaring hebben, weten we precies waar we op moeten letten. Of het nu gaat om een onderwijsomgeving of een zorgomgeving, waarbij rekening gehouden wordt met bezoekers, leraren en leerlingen, we zijn in alle markten thuis.

Voordelen

 • Door een goede inventarisatie zorgen wij voor een soepel lopend traject

 • Creëert betrokkenheid bij stakeholders

 • Levert een duidelijke projectscope op

 • Onze specifieke marktkennis levert tijdwinst op

Implementatie

Onder projectmanagement en implementatie valt onder meer:

 • Opzet van een communicatieplan

 • Verwachtingsmanagement

 • Delen van de vernieuwde visie

 • Afstemmen van de planning

 • Signaleren van de risico's

 • Projectleiding bij de implementatie

 • Onze specifieke marktkennis levert tijdwinst op

Implementatie

Een volledig nieuw machinepark brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de manier van werken binnen uw organisatie. Mensen staan van nature vaak minder positief tegenover veranderprocessen. Om een uitrol vlekkeloos te laten verlopen zijn heldere afspraken onmisbaar. Wie is eindverantwoordelijke en wie controleert de planning?

CoffeeScan kan u helpen door het projectmanagement en de uiteindelijke uitrol volledig uit handen te nemen. In de nieuwe situatie moet de ene werknemer wellicht een stap extra zetten naar de koffieautomaat en de ander een stap minder. Vallen beide veranderingen binnen de gestelde normen?

 

We brengen alle veranderingen voor u en uw werknemers in kaart om dit in goede banen te leiden. Daarnaast zijn wij in staat een beleid op te stellen met essentiële informatie voor medewerkers. Allemaal om de veranderprocessen naar de nieuwe situatie soepel te laten verlopen.

bottom of page