top of page
Image by Mike Kenneally

Grootse trajecten vragen om een helder plan van aanpak. Om elk project vlekkeloos te laten verlopen hanteren wij de volgende stappen:

A

We inventariseren uw vraag, groot of klein, en brengen de huidige situatie in kaart. Hierbij brengen wij uw gebruik van het machinepark in beeld, plus de eisen/wensen voor een optimale situatie.

B

Uiteraard zijn er meerdere oplossingen voor uw vraag en wij zoeken altijd de beste. We zetten alle mogelijke oplossingen op een rij voor een totaalbeeld aan mogelijkheden. In een advies lichten wij toe wat voor uw situatie de beste oplossing is.

C

In het plan van aanpak gaat de aandacht niet alleen naar de aankoop van de producten en de implementatie, maar ook naar projectmanagement en logistiek. We laten niets aan het toeval over.

D

Zodra we uw situatie hebben geïnventariseerd en het definitieve plan van aanpak is opgesteld starten we de onderhandelingen met de leveranciers voor de beste condities en flexibiliteit. Hieronder valt ook het in de markt zetten van de RFP (offerte-aanvraag) of de publicatie van de Europese Aanbesteding.

H

E

Om uw organisatie de komende jaren te verzekeren van een goede relatie met uw leverancier werken we de nieuwe overeenkomst gedetailleerd uit. We leggen alle punten helder en concreet vast en zo weten u en uw leverancier exact wat u de aankomende contractperiode van elkaar kunt verwachten.

F

We werken toe naar de uiteindelijke uitrol en willen die voor uw medewerkers duidelijk en snel laten verlopen. Accuraat handelen is van belang om de juiste machine op de juiste plaats te krijgen.

G

We kunnen uw contract beheren en uw machinepark monitoren. Hierbij beoordelen we continu of u goed gebruik maakt van de aanwezige machines en of uw leverancier de gemaakte afspraken nakomt. Hierdoor kunnen we de situatie bijtijds aanpassen en optimaliseren.

H

Van elk traject willen we leren en daarom nemen we alle punten van aandacht voor de toekomst uitgebreid door. Hoe gaan uw eindverantwoordelijken om met de nieuwe situatie? Hoe onderhoudt u het contract met uw leverancier? Met een eerlijke evaluatie bepalen we heldere uitgangspunten voor u, uw medewerkers en uw leverancier.

bottom of page