top of page

Aanbestedingen

Een belangrijk onderscheid tussen inkopen en aanbesteden is het aanbodgerichte karakter of het vraag gestuurde karakter van de opdracht. Bij inkopen wordt een keuze gemaakt uit het aanbod van diverse leveranciers. Terwijl een organisatie bij aanbesteden wordt gedwongen om eerst de vraag te definiëren en vervolgens de best passende leverancier te selecteren.

Om succesvol aan te besteden is het daarom van belang om in de voorbereidende fase de vraag zo precies mogelijk te specificeren. Hiervoor kunnen bedrijven een aantal processtappen doorlopen, van het opstellen van een projectplan tot de implementatie en het beheer van het uiteindelijke contract.

Voordelen

 • Ervaring met diverse en complexe aanbestedingstrajecten

 • CoffeeScan verzorgt de publicatie van de aanbesteding en alle communicatie daaromtrent

 • We betrekken het projectteam waar nodig en ontzorgen waar mogelijk

 • Minimalisering van kans op verstoringen van het proces

Europese aanbestedingen

De stappen bij een Europese aanbesteding (tender):

 • Projectplan

 • Analyse huidige situatie

 • Beleidsontwikkeling

 • Programma van Eisen

 • Inschrijving

 • Gunning

 • Implementatie en beheer

Europese aanbestedingen

De adviseurs van CoffeeScan kennen alle bijzonderheden als het gaat om Europese aanbestedingen. Zij ondersteunen geregeld organisaties als onderwijsinstellingen, gemeenten, waterschappen en andere organisaties die verplicht zijn tot aanbesteden. CoffeeScan heeft ruime ervaring in het succesvol doorlopen van dit proces en kan het van begin tot eind begeleiden.

Onderhandse aanbestedingen

Onderhandse aanbestedingen

Een onderhandse aanbesteding kan sneller doorlopen worden dan een Europese aanbesteding. We kijken dan of de opdracht onder de aanbestedingsgrens valt en of er enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteed wordt. Er is dan minder begeleiding nodig op juridisch en administratief gebied. We bewaken de snelheid van het project en maken een haalbare en SMART projectplanning. Na het bepalen van de doelstelling brengen we de behoefte van de betrokken stakeholders in kaart.

 

Daarna volgt onder andere het opstellen van het projectplan, het PVE, de leveranciersselectie, het beantwoorden van vragen,  de offerte beoordeling en de leveracierskeuze. Samen met de klant bepalen we waar ondersteuning nodig is en maken we in het begin van het traject duidelijke afspraken over het op te leveren projectresultaat. Wij geven een deskundig advies van inventarisatie tot implementatie. Met meer dan 20 jaar ervaring in de koffiebranche zijn wij altijd up-to-date. Dit resulteert in een vakkundig en toekomstbestendig advies.

Voordelen

 • Enkelvoudig of meervoudig

 • Snelheid in procedure behouden

 • Vakkundig advies van ervaren adviseurs

bottom of page